VISA & EDUCATION

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา สามารถทำได้ 2 วิธี โดยผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่วิธีที่สะดวกและเป็นที่นิยมกันมากคือ วิธีการชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารศรีอยุธยา การชำระเงินทั้ง 2 ประเภทมีดังนี้ คืิอ 1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Funds Transfer (EFT) จากเว็บไซต์ของ ustraveldocs: http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp  ได้ชี้แจงวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า ” ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวด้วยการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้สมัคร อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย ” หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าวิธีการโอนเงินแบบ Electronic Funds Transfer คืออะไร การโอนเงินแบบ Electronoic Funds Transfer สามารถทำได้หลายวิธี  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามความหมายของวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า หากเป็นการโอนเงิน ณ จุดชำระค่าสินค้าหรือ Electronic Funds Transfer at Point of Sale หมายถึง ระบบการชำระเงินค่าสินค้า ณ […]

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »

เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าอเมริกาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จองนัดวันสัมภาษณ์ไปเป็น  http://ustraveldocs.com/ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ติดตามรายละเอียดในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 จากเว็บไซต์ ustraveldocs ทำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. วิธีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า, รูปถ่าย และข้อมูลที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่า 3. วิธีการเข้าไปกรอก DS-160 online 4. วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 5. การจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า 6. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลใหญ่ ผู้ต้องการขอวีซ่าจะคลิกไปที่ชื่อโซนที่มีแผนที่ประเทศของผู้ยื่นขอวีซ่าตั้งอยู่ ในที่นี้ จะเห็นมีรายชื่ออยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 โซน http://ustraveldocs.com/ ลองคลิกดูที่คำว่า ” The Pacific” จะสังเกตเห็นได้ว่า หน้าเว็บไซต์ใหม่ของประเทศต่างๆในโซนนี้จะช่วยให้ผู้ยื่นขอวีซ่ามีความสะดวกสบายขึ้นในการกรอกฟอร์มวีซ่า, การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า เพราะทุกกิจกรรมจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์เดียวกัน บางประเทศอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิต หรือใช้เงินสดไปชำระ ณ. จุดที่สถานทูตสหรัฐฯในประเทศนั้นๆกำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือไปรษณีย์ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศสิงคโปร์จะจ่ายเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยพิมพ์แบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ไปจ่ายเงินที่ธนาคาร http://ustraveldocs.com/sg/sg-niv-paymentinfo.asp  ส่วนประเทศมาเลเซียผู้ยื่นขอวีซ่าจะพิมพ์ฟอร์มเพื่อไปจ่ายเป็นเงินสดที่ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เช่นเดียวกัน ในประเทศนิวซีแลนด์สามารถชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไปรษณีย์

เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าอเมริกาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 Read More »

มารู้จักเว็บไซต์ศุลกากรโลก (World Customs Organization)

องค์กรศุลกากรโลก ( World Customs Organization)  มีความเป็นมาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป 13 ประเทศที่ต้องการจัดตั้งกลุ่มศึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการสร้างสหภาพศุลกากรระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของแกตต์ในปีพ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) และในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2495(ค.ศ.1952) กติกาสัญญาจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Cooperation Council – CCC) ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรทำหน้าที่ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารงานของศุลกากรประเทศต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกนับถึงเดือนตุลาคม 2555 รวม 179 ประเทศ โดย ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) (ที่มา: http://www2.customs.go.th/OpenFile.jsp?docId=K00014 ) เว็บไซต์องค์กรศุลกากรโลก (World Customs Organization) นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาขององค์กร, หน่วยงานภายในองค์กร, วันองค์การศุลกากรโลกแล้ว ยังให้ขอมูลเกี่ยวกับวันที่เข้าเป็นสมาชิกของแต่ละประเทศ http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/ WCO%20Members/List%20of%20Members%20with%20membership%20date.ashx องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคมีด้วยกัน 4 แห่งคือ 1. องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคอเมริกาและแคริเบียน 2.  องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคยุโรป 3.  องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก 4.  ก. องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคอาฟริกาตะวันออกและใต้ 4. ข.

มารู้จักเว็บไซต์ศุลกากรโลก (World Customs Organization) Read More »

ประกาศใหม่เรื่องการนำของเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐฯในวันนัดสัมภาษณ์

สถานทูตสหรัฐอเมริกาชี้แจงเรื่องข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปขอวีซ่าโปรดอ่านรายละเอียดก่อนเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต 1. ภาษาอังกฤษ : http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html 2. ภาษาไทย : http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในเรื่องระเบียบการนำของต่างๆเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกา และผู้ที่จะสัมภาษณ์วีซ่าในวันนั้นไม่รู้สึกยุ่งยากในเรื่องที่จะหาที่ฝากของ ผู้ยื่นเอกสารสัมภาษณ์ควรนำไปแต่เฉพาะเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ประกาศใหม่เรื่องการนำของเข้าไปภายในบริเวณสถานทูตสหรัฐฯในวันนัดสัมภาษณ์ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top