คำแนะนำในการใช้รหัสเฉพาะ(Pin Number)เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 001-800-13-202-2457 (โทรศัพท์ของผู้ต้องการนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา ต้องสามารถใช้โทรออกต่างประเทศได้ ช่วงเวลาการโทรศัพท์เพื่อนัดวันสัมภาษณ์วีซ่า ต้องเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐอเมริกา และสามารถโทรได้เฉพาะเวลา 8.00 -17.00 น. เท่านั้น เมื่อได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามคำบอกของพนักงานให้บริการ  เช่น หากต้องการดำเนินการต่อเป็นภาษาไทย กดหมายเลข 1   ต้องการดำเนินการต่อเป็นภาษาอังกฤษ กดหมายเลข 2 ถ้าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) มาจากที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ให้กดหมายเลข 3 หากยังไม่ได้ซื้อรหัสดังกล่าว สามารถซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ได้ทันที โดยกดหมายเลข 1 เจ้าหน้าที่จะขอหมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุ รหัสลับสามตัวด้านหลังบัตร และ ฯลฯ ในกรณีใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะที่ซื้อจากไปรษณีย์ ให้กดเลขหมายรหัสเข้าใช้เฉพาะ 15หลักบนใบเสร็จรับเงิน แล้วกดเครื่องหมาย # บนโทรศัพท์ของผู้ต้องการนัดหมาย ผู้ต้องการนัดวันสัมภาษณ์โดยการใช้โทรศัพท์สามารถโทรได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น ไม่ว่าจะนัดหรือไม่นัดก็ตาม ระบบจะทำการตรวจสอบรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ก่อนจะทำการโอนสายไปยังพนักงานให้บริการ หากระบบตรวจสอบว่ารหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin …

คำแนะนำในการใช้รหัสเฉพาะ(Pin Number)เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์ Read More »

คำแนะนำในการเข้าใช้รหัสเฉพาะ( Pin Number) ทางเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

เข้าไปที่อยู่เว็บไซต์ของการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า   http://thailand.us-visaservices.com จากหน้าจอ คลิกที่ Visa Information and Appointments หรือ ข้อมูลวีซ่าและการนัดหมาย อ่าน และยอมรับเงื่อนไขในหน้า Determining Where to Apply หรือ ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด คลิก  Yes, I accept the above terms and conditions หรือ ยอมรับ คลิก Next หรือ ส่ง แล้วทำตามขั้นตอนในหน้าถัดไป ใส่ข้อมูลตามช่องที่กำหนด ในหน้า Create New Login หรือ สร้างชื่อผู้เข้าใช้ใหม่ (กรอกข้อมูลตั้งแต่ช่องระบุชื่อผู้เข้าใช้ จนถึงช่องยืนยันที่อยู่อีเมล์) ใส่เลขรหัสเข้าใช้เฉพาะ  (Pin Number) จำนวน 15 หลัก ที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน ในช่อง I have already …

คำแนะนำในการเข้าใช้รหัสเฉพาะ( Pin Number) ทางเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »

บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

ผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา จะใช้บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา 3 ครั้ง คือ 1. ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ได้ที่ทำการไปรษณีย์ 260 แห่งทั่วประเทศ (ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทุกจังหวัด) เพื่อทำรายการจองวัน เวลาสอบสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ ทำรายการนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าทางโทรศัพท์ (ราคา 20US$ หรือ 660 บาท ) หรือทางอินเตอร์เน็ต (ราคา 12 US$ หรือ 396 บาท) ข้อสังเกต จำนวนเงินบาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ทราบ อนึ่ง สำหรับค่าธรรมเนียมรหัสเข้าใช้เฉพาะ ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเลือกชำระ โดยให้ต้ดจากบัตรเครดิตได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากผู้ยื่นขอวีซ่า ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) จากที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น …

บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »

การนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน

การนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม 2553 การนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา อาจสร้างความกังวลใจให้กับหลายๆคนได้ ด้วยสาเหตุต่างๆนานา เช่น คิวการนัดหมายสอบสัมภาษณ์ยังไม่เปิดให้จอง  หรือ ได้วันนัดสัมภาษณ์เลยวันเปิดเรียนไปแล้ว หรือไม่มีคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าเหลือให้จองเลย เป็นต้น ผู้ขอวีซ่าสามารถแก้ไขป้ญหาได้ดังนี้  คือ 1. ให้จองวันนัดสอบสัมภาษณ์ ตามวันที่ที่มีปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์การนัดหมาย และ ยืนยันวันนัดสอบสัมภาษณ์เร็วที่สุดที่ทางสถานทูตเปิดให้จองไปก่อน 2.ในเว็บไซต์สถานทูตอเมริกาประจำกรุงเทพ     https://th.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/ ภายใต้หัวข้อ”วีซ่า” สำหรับวีซ่าชั่วคราวเฉพาะหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จึงจะมีหัวข้อ Guidance  อยู่ที่มุมล่างด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ว่า How to request an expedited interview :  https://th.usembassy.gov/th/visas-th/