สถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)กับการศึกษาต่อต่างประเทศ

ในช่วงนี้ผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ คงเกิดความไม่มั่นใจในการที่จะติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในเทอมการศึกษา Fall 2020 บล็อกนี้ต้องการให้ข้อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาต่อปัญหาไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อให้ท่านประกอบการตัดสินใจควรมาหรือชะลอเลื่อนเดินทางไปศึกษาในปีการศึกษาถัดไปแทน จำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1 ล้านคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา แน่นอนจำรวนนักศึกษาจากประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 เกาหลีใต้อยู่อันดับ 3 ญึ่ปุ่นอยู่แะนดับ 8 หน่ว และอิหร่านอยู่อันดับ 13 หน่วยงาน The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ขอให้สถานศึกษาพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติและ Study Abroad Program ออกไปก่อน https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/student-foreign-travel.html สถาบันการศึกษานานาชาติ (International Institute of Education หรือ IIE) ได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจความเห็นจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ค.ศ.2020) ว่า สถานะการณ์ไวรัสโคโรน่าจะมีผลกระทบต่อการคัดเลือกรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในเทอมการศึกษา Fall 2020 โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีน และมีผลกระทบต่อนักศึกษาอเมริกันจำนวน 342,000 คน …

สถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)กับการศึกษาต่อต่างประเทศ Read More »

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2563

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ให้โอกาสและสนับสนุนงานด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย นอกจากธนาคารจะมุ่งให้บริการด้านการเงิน และมีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย ธนาคารกรุงเทพยังเป็นธนาคารชั้นนำที่เป็นที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติอีกด้วย ธนาคารกรุงเทพมุ่งให้ความสำคัญในด้านการศึกษามาช้านาน ดังจะเห็นได้ว่า ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีบริการพิเศษให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่ลูกค้าที่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อกลับมาทำประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ ดังจะเห็นได้จาก ธนาคารจะประกาศให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งสถาบันในต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ทุกปี สำหรับในปี 2563 ธนาคารกรุงเทพประกาศสมัครสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งสถาบันในต่างประเทศและในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ทุน โดยได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 แบ่งออกเป็น https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร MBA 2 ปี เฉพาะ Finance ตามมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด Stanford University, Harvard University, University …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2563 Read More »

ทุน Fulbright ประจำปี 2564 (2021)

โครงการทุน Fulbright เป็นโครงการที่สร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย จุดมุ่งหมายของโครงการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนทางการศึกษาให้แก่บุคคลจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับโอกาสนี้ ผู้สมัครจากประเทศไทยนับเป็นตัวแทนประเทศ เป็นประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความสามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย ในปี 2021 มูลนิธิ Fulbright มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 7 ทุน ในจำนวน 7 ทุน มี 4 ทุนที่จะคัดเลือกนักศึกษาจาก 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนอีก 3 ทุนที่เหลือเป็นการแข่งขันระดับประเทศจากนักศึกษาที่จบมาจากทั้ง 4 ภูมิภาค http://www.fulbrightthai.org/ ทุน Fulbright จะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย ทุน Fulbright เป็นทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาตามที่โครงการกำหนด ยกเว้นสาขาด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขแต่สาขา Public Health หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่มีภาคปฎิบัติในห้องแลบสามารถยื่นสมัครขอรับทุนได้ สาขาวิชาต่างๆที่ยื่นสมัครได้มีดังนี้ …

ทุน Fulbright ประจำปี 2564 (2021) Read More »

งานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2563

ในระหว่างที่โรงเรียนปิดเทอมในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563 จะมีรายการนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศที่น่าสนใจ ดังนี้คือ งานศึกษาต่อประเทศแคนาดา จัดโดย Success Canada วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมRenaissance ถนนเพลินจิตhttp://www.successcanada.org/index.html งานนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศของ ISN วันที่ 12 มีนาคม 2563 ระหว่าง 18.00-21.00 น.ที่โรงแรม Anantara Siam Bangkok Hotel ถนนราชดำริ https://www.eventbrite.com/e/american-education-event-in-bangkok-thailand-tickets-88706994007 งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย จัดโดย IDP ในวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-18.00 น. ที่โรงแรม Grand Centerpoint Terminal 21 ถนนสุขุมวิท รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงาน งานนิทรรศการศึกษาต่อ MBA จัดโดย ACCESS MBA วันที่ 28 …

งานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2563 Read More »