ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2562

ธนาคารกสิกรไทยเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่เห็นความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นพิ้นฐานของการสร้างความเจริญให้กับประเทศ จึงมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคาร เพื่อไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร วิศวกรรมการเงิน และวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารยุคใหม่ https://kasikornbank.com/th/announcement/Pages/Scholarship.aspx ทุนธนาคารกสิกรไทยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2562    ในปีนี้ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งหมด 8 ทุน โดยจะแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ทุนสาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆจำนวน 5 ทุน 2. ทุนสาขาวิชาBusiness Data Analytics จำนวน 3 ทุนแ เงื่อนไขในการให้ทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. ประเทศที่กำหนดให้ไป คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ 2. สาขาวิชาที่กำหนด MBA, Finance, Financial Engineering, International Business, …

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2562 Read More »

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2562

ธนาคารกรุงเทพกำลังประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร จำนวน 25 ทุน โดยทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนไปศึกษาต่อปรืญญาโทต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ แบ่งตามประเทศที่ธนาคารให้ทุน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance ในมหาวิทยาลัยที่มีชิ่อเหล่านี้เท่านั้นคือ Stanford University Northwestern University Harvard University University of Michigan University of Pennsylvania Yale University Massachusetts Institute of Technology University of California Berkeley University of Chicago …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2562 Read More »

นิทรรศการ ACCESS MBA ประจำปี 2019

Access MBA One to One Meetings with the World Top Business Schools จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 ระหว่างเวลา 10.30-15.30 น. ณ. โรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก  https://www.accessmba.com/events/city/bangkok ตารางรายการของงานมีดังนี้ 10.00 น.             ลงทะเบียน 10.30-15.30 น.  พบปะพูดคุยกับผู้แทนมหาวิทยาลัยตามเวลาที่นัดไว้ 13.00-13.25 น.   รายการบรรยายจากผู้แทนมหาวิทยาลัย (รอการยืนยัน) 13.25-13.50 น.   การอภิปรายจากผู้แทนมหาวิทยาลัย รายชื่อมหาวืทยาลัย 15 แห่งที่เข้าร่วมงานได้แก่ Alliance Manchester Business: https://www.mbs.ac.uk/ Duke University’s Fuqua School of Business: https://www.fuqua.duke.edu/ Ecole Hoteliere de Lausanne: …

นิทรรศการ ACCESS MBA ประจำปี 2019 Read More »

23 Pilot UK University

ที่มาของการหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดให้อีกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบ หรือไม่เคยได้ยินเรื่อง 23 Pilot University ให้ได้ทราบกันอีกครั้ง เพราะเจ้าหน้าที่ VFS-UK ในงาน ” Study UK Grand Exhibition” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เอ่ยถึงผู้ที่กำลังจะไปเรียนที่ หนึ่งใน 23 มหาวิทยาลัยนี้ว่า ไม่ต้องยื่นเอกสารรับรองทางการเงิน ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านอยากทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 23 แห่งว่า มีชื่ออะไรกันบ้าง อนึ่ง แม้ว่าตามหลักการจะไม่ขอดูหลักฐานทางการเงินสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่า Tier4 เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ 23 มหาวิทยาลัยดังกล่าว แต่ในบางกรณีอาจจะมีการขอดูเอกสารทางการเงินเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพิ่อความรอบคอบควรเตรียมเอกสารทางการเงินเผื่อไว้ จะได้ไม่เสียเวลาเมื่อถูกขอให้แสดงหลักฐาน โครงการนำร่องโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีหลักสูตรการเรียนเป็นระยะเวลา 13 เดือน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอวีซ่านักเรียน Tier 4 เพื่อเข้าไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร และยังช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทั้ง 23 แห่ง ที่ต้องการเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่านักเรียนไปเป็นวีซ่าทำงาน Tier2 ได้มีช่วงระยะเวลาดำเนินการได้ทัน หมายความว่า นักศึกษาจาก 23 มหาวิทยาลัยนี้ …

23 Pilot UK University Read More »