การขอ OPT ระหว่างเรียน

Update การทำงาน CPT OPT ที่อเมริกา

Update การทำงาน CPT OPT ที่อเมริกา มา Update การทำงานระหว่างเรียนและการทำงานหลังเรียนจบจากอเมริกากันอีกครั้งว่า  นักศึกษาสามารถทำงานนอกแคมปัสได้หรือไม่ได้ ที่ต้องเขียนเรื่องนี้ให้อ่านกัน เพราะมีน้องๆหลายคนยังเข้าใจผิดเรื่องการทำงานหลังเรียนจบจากอเมริกาอยู่ ทำให้น้องตกอยู่ในสภาพการอยู่เกินระยะเวลาที่มีสิทธิิ์ที่จะอยู่ได้ ( overstay) ผลกระทบที่ตามมาในภายหลังคือ จะขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกาหลังเรียนจบแล้วกลับมาทำงานที่เมืองไทยแล้วไม่ได้ น้องบางคนงงๆกับปัญหาที่เกิดขึ้น คิดแล้วคิดอีกว่า ไม่เคยทำอะไรผิดที่อเมริกา ทำไมจึงขอวีซ่าเข้าอเมริกาไม่ผ่าน วีซ่านักเรียนทุนส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นสปอนเซอร์ให้ไปเรียนต่ออเมริกามี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/students-and-employment วีซ่า F-1 คือ วีซ่านักเรียนที่ใช้สำหรับไปเรียนหนังสือในโรงเรียน, วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่โรงเรียนภาษา โดยมีเงื่อนไขว่า โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนภาษาแห่งนั้นๆ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันที่เรียกว่า  Student and Exchange Visitors Program (SEVP) วีซ่า M-1 คือ วีซ่านักเรียนที่ใช้สำหรับไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพ และวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาการ รวมทั้งไม่ได้หมายถึงกลุ่มที่สมัครไปเรียนภาษาอังกฤษ วีซ่า F-1 กับการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอเมริกัน ตามกฎหมายแล้ว วีซ่า …

Update การทำงาน CPT OPT ที่อเมริกา Read More »

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

2. Optional Practical Training (OPT) นักศึกษาจะต้องติดต่ขอทำ OPT กับ INS ผ่านทาง International Student Office เพื่อขออนุมัติจาก INS เมื่อได้รับการอนุมัติ นักศึกษาสาย STEM จะมีเวลา 4 เดือนในการหางานทำ ส่วนสายอื่นๆที่ไม่ใช่ STEM จะมีเวลา 3 เดือนในการหางานทำ ถ้าหากไม่ได้รับการตอบรับเข้าทำงานภายใน 3  เดือน นักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทย ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ทำงานตามระเบียบ OPT แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 2.1 นักศึกษาสาย STEM คือ นักศึกษาที่เรียนจบสาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะได้รับการอนุมัติให้ทำงานเพิ่มได้อีก 17 เดือนจากข้อกำหนดเดิม 12 เดือน รวมเป็น 29 เดือน  รายชื่อวิชาที่จัดว่าอยู่ในสาขา STEM ดูได้ที่ …

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top