คำแนะนำในการใช้รหัสเฉพาะ(Pin Number)เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 001-800-13-202-2457 (โทรศัพท์ของผู้ต้องการนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา ต้องสามารถใช้โทรออกต่างประเทศได้ ช่วงเวลาการโทรศัพท์เพื่อนัดวันสัมภาษณ์วีซ่า ต้องเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐอเมริกา และสามารถโทรได้เฉพาะเวลา 8.00 -17.00 น. เท่านั้น เมื่อได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามคำบอกของพนักงานให้บริการ  เช่น หากต้องการดำเนินการต่อเป็นภาษาไทย กดหมายเลข 1   ต้องการดำเนินการต่อเป็นภาษาอังกฤษ กดหมายเลข 2 ถ้าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) มาจากที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ให้กดหมายเลข 3 หากยังไม่ได้ซื้อรหัสดังกล่าว สามารถซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ได้ทันที โดยกดหมายเลข 1 เจ้าหน้าที่จะขอหมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุ รหัสลับสามตัวด้านหลังบัตร และ ฯลฯ ในกรณีใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะที่ซื้อจากไปรษณีย์ ให้กดเลขหมายรหัสเข้าใช้เฉพาะ 15หลักบนใบเสร็จรับเงิน แล้วกดเครื่องหมาย # บนโทรศัพท์ของผู้ต้องการนัดหมาย ผู้ต้องการนัดวันสัมภาษณ์โดยการใช้โทรศัพท์สามารถโทรได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น ไม่ว่าจะนัดหรือไม่นัดก็ตาม ระบบจะทำการตรวจสอบรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ก่อนจะทำการโอนสายไปยังพนักงานให้บริการ หากระบบตรวจสอบว่ารหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin […]

คำแนะนำในการใช้รหัสเฉพาะ(Pin Number)เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์ Read More »