ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา

ใกล้เวลาเปิดภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทาง บางท่านก็เกิดความกังวลที่จะต้องเดินทางคนเดียว ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติตนว่า ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เมื่อเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองจะซักถามอะไรบ้าง หรือ จะต้องกรอกฟอร์มอะไรบ้าง การกรอกจะยุ่งยากไหม เป็นต้น จากเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ คือ Transportation Security Administration และ  Custom and Border Protection  ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า สหรัฐอเมริกามีการปรับปรุงการตรวจสอบสถานะการเข้าเมืองของผู้เดินทางอย่างรัดกุม และใช้วิธีการที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  เริ่มตั้งแต่ 1. ระบบ Secure Flight การที่สายการบินต้องแจ้งชื่อผู้โดยสาร วันเดือนปีเกิด และเพศของผู้โดยสาร 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤสจิกายน 2553 เป็นต้นไป  ดูได้ที่  http://www.tsa.gov/what_we_do/layers/secureflight/index.shtm#privacy รูปที่ 2 จะมีวีดีโอประกอบอยู่ที่มุมล่างขวามือ 2.  จาก Flowchart ที่ Custom and Border Protection […]

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา Read More »