ตรวจสอบสถานภาพ DS-160 ออนไลน์

ผู้ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตสหรัฐอเมริกาสามารถตรวจสอบสถานภาพของวีซ่าที่ได้ยื่นกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้แล้วที่เว็บไซต์ https://ceac.state.gov/CEAC/ โดยผู้ยื่นขอวีซ่าคลิกที่ไอคอน CHECK MY VISA APPLICATION STATUS  ภายใต้หัวข้อ NON-IMMIGRANT เลือกสถานที่และใส่หมายเลข Application ID หรือ DS-160 Confirmation Number   จะได้รับข้อมูลที่แสดงหมายเลข DS-160Confirmation Number อยู่บรรทัดบนสุด, วันที่กรอกแบบฟอร์มวีซ่า, สถานภาพล่าสุด และทางสถานทูตได้จัดส่งหนังสือเดินทางกลับให้แล้ว หากผู้ยื่นขอวีซ่ายังไม่ได้รับเอกสารกลับคืนภายในระเวลา 10 วัน ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถติดต่อกลับได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกันที่ตนเองได้เข้าไปยื่นขอวีซ่า   Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

ตรวจสอบสถานภาพ DS-160 ออนไลน์ Read More »