คำแนะนำในการเข้าใช้รหัสเฉพาะ( Pin Number) ทางเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

เข้าไปที่อยู่เว็บไซต์ของการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า   http://thailand.us-visaservices.com จากหน้าจอ คลิกที่ Visa Information and Appointments หรือ ข้อมูลวีซ่าและการนัดหมาย อ่าน และยอมรับเงื่อนไขในหน้า Determining Where to Apply หรือ ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด คลิก  Yes, I accept the above terms and conditions หรือ ยอมรับ คลิก Next หรือ ส่ง แล้วทำตามขั้นตอนในหน้าถัดไป ใส่ข้อมูลตามช่องที่กำหนด ในหน้า Create New Login หรือ สร้างชื่อผู้เข้าใช้ใหม่ (กรอกข้อมูลตั้งแต่ช่องระบุชื่อผู้เข้าใช้ จนถึงช่องยืนยันที่อยู่อีเมล์) ใส่เลขรหัสเข้าใช้เฉพาะ  (Pin Number) จำนวน 15 หลัก ที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน ในช่อง I have already […]

คำแนะนำในการเข้าใช้รหัสเฉพาะ( Pin Number) ทางเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »