ระยะเวลาการรอสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐ

ระยะนี้มีคำถามเข้ามามากเกี่ยวการนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าเข้าสหรัฐ หลายคนกลัวไปไม่ทันเรียน ไม่ทันการเข้าประชุม หรือไม่ทันไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ข้อสังเกต ช่วงเวลาที่คนจะยื่นขอวีซ่าแน่นมากๆ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีนักศึกษาที่ไปโครงการ Work and travel เข้าไปขอวีซ่า มีจำนวนมาก หลังจากนั้นจะเป็นช่วงมิถุนยน-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐเตรียมที่จะเปิดภาคการศึกษาเทอม Fall หรือเทอมสิงหาคมนั่นเอง นักศึกษาจากต่างประเทศได้รับจดหมายตอบรัฐหรือ I-20 ที่เตรียมตัวขอวีซ่า มีจำนวนมากอีกเช่นกัน อาจจะมีข้อสังเกตอื่นๆอีก เช่น ช้าราชการสถานทูตลาพักร้อน และ ฯลฯ จากเว็บไซต์สถานทูตสหร้ฐอเมรืกา http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_visa_waittime.html จะสังเกตได้ว้า ผู้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศไทย ต้องใช้เวลาในการคอยคิวนัดสัมภาษณ์ประมาณ 15 วัน หริอ 2 สัปดาห์ ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทำได้ทางเดียว คือ ต้องหมั่น login เข้าไปดูตารางเวลานัดหมายที่ว่าง เมื่อเห็นวันที่ที่มีสีเขียว ให้รีบเลือกแล้วยืนยันวันเวลาที่ต้องการ ลองเข้าไปดูสถิติของประเทศไทย และประเทศอื่นๆในการรอคิวนัดสัมภาษณ์ได้ที่ http://travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4788.html?post=Bangkok&x=110&y=9 Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

ระยะเวลาการรอสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐ Read More »