การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

การวางแผนเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา

การวางแผนเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา การวางแผนเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา ควรเริ่มเมิ่อไร อาจกล่าวได้ว่า เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อนักศึกษาทั้งหลาย ที่กำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเปิดเรียนเดือนสิงหาคม ประมาณตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจเปิดเทอมล่าช้าออกไป เป็นช่วงต้นเดือนกันยายนถึงกลางเดือนกันยายน ดังนั้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่นักศึกษากำลังรอคอยจดหมายตอบรับจากสถานศึกษา ที่เรียกกันว่า I-20 (สำหรับนักศึกษาทุนส่วนตัว) และที่เป็นนักเรียนทุนหน่วยงานภาครัฐและทุนอื่นๆก็ต้องรอ DS-2019 ทั้ง I-20 และ DS-2019 ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากจะหาอ่านได้จากเว็บไซต์สถานศึกษาที่ตอบรับนักศึกษาแล้ว เว็บไซต์ EducationUSA ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเหมือนประเทศไทย  http://www.educationusa.info/about.php  ดังนั้น เว็บไซต์ EducationUSA ภายใต้การดูแลของ United States Department of State จึงเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ในด้านข้อมูล นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่น่าสนใจจาก ” Your 5 Steps to U.S. Study” ได้แก่ Research your options […]

การวางแผนเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา Read More »

การอบรมเตรียมตัวก่อนทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการร่วมแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย สถานทูตอเมริกา สำนักงานก.พ. โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ( I-20 หรือ DS 2019) แล้ว  โดยจะจัดให้มีขึ้น 3 รอบ ระหว่างเวลา 12.30-17.00 น. ณ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ดังนี้  รอบวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554   สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง  รอบวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554    สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง  รอบวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554         สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ หัวข้อรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง 12.30  น. ลงทะเบียน 13.00 น. การเตรียมตัวขอวีซ่า และกฎระเบียบที่นักศึกษาไทยควรทราบระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 13.45 น. กฎระเบียบการนำสิ่งของเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 14.15 น. การเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินและวิธีการเดินทาง รวมทั้งการจัดส่งของไปสหรัฐอเมริกา

การอบรมเตรียมตัวก่อนทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top