เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 กระทรวงมหาดไทย (UK Home Office) ได้ประกาศว่า ค่าธรรมเนียมการเข้าเมืองจะเพิ่มขึ้นสำหรับการสมัครขอวีซ่าในวันที่ 4 หรือหลังวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 การเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะส่งผลต่อการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร รวมถึงการสมัครขอวีซ่าภายใต้วีซ่านักศึกษาและวีซ่าท่องเที่ยว โดยค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่โดยเฉพาะวีซ่านักเรียนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 35% สำหรับผู้สมัครเรียนที่มาจากต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการตั้งถิ่นฐานและสัญชาติอังกฤษจะเพิ่มขึ้น 20% รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังประกาศด้วยว่า ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพคนเข้าเมือง (IHS) จะเพิ่มขึ้น 66% ภายในปี 2024 ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าบางประเภทในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร สำหรับสรุปเต็มการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเยียมวีซ๋าตารางดูได้ที่ https://www.gov.uk/government/publications/visa-fees-transparency-data ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าเดิม (ปอนด์) ค่าวีซ่าใหม่ (ปอนด์) เปลี่ยนแปลง (%) วีซ่าท่องเที่ยวแบบมาตราฐาน 6 เดือน 100 115 15 วีซ่าท่องเที่ยว 2 ปี 376 400 6 วีซ่าท่องเที่ยว 5 […]

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร Read More »