เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าอเมริกาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จองนัดวันสัมภาษณ์ไปเป็น  http://ustraveldocs.com/ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ติดตามรายละเอียดในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 จากเว็บไซต์ ustraveldocs ทำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. วิธีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า, รูปถ่าย และข้อมูลที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่า 3. วิธีการเข้าไปกรอก DS-160 online 4. วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 5. การจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า 6. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลใหญ่ ผู้ต้องการขอวีซ่าจะคลิกไปที่ชื่อโซนที่มีแผนที่ประเทศของผู้ยื่นขอวีซ่าตั้งอยู่ ในที่นี้ จะเห็นมีรายชื่ออยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 โซน http://ustraveldocs.com/ ลองคลิกดูที่คำว่า ” The Pacific” จะสังเกตเห็นได้ว่า หน้าเว็บไซต์ใหม่ของประเทศต่างๆในโซนนี้จะช่วยให้ผู้ยื่นขอวีซ่ามีความสะดวกสบายขึ้นในการกรอกฟอร์มวีซ่า, การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า เพราะทุกกิจกรรมจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์เดียวกัน บางประเทศอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิต หรือใช้เงินสดไปชำระ ณ. จุดที่สถานทูตสหรัฐฯในประเทศนั้นๆกำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือไปรษณีย์ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศสิงคโปร์จะจ่ายเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยพิมพ์แบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ไปจ่ายเงินที่ธนาคาร http://ustraveldocs.com/sg/sg-niv-paymentinfo.asp  ส่วนประเทศมาเลเซียผู้ยื่นขอวีซ่าจะพิมพ์ฟอร์มเพื่อไปจ่ายเป็นเงินสดที่ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เช่นเดียวกัน ในประเทศนิวซีแลนด์สามารถชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไปรษณีย์ […]

เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเข้าอเมริกาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 Read More »