เปิดบัญชีธนาคาร Deutsche Bank ในสหพันธรัฐเยอรมนีเพื่อใช้ขอวีซานักเรียน

มีคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อระยะยาวที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร Deutsche Bank ในปัจจุบันการเปิดบัญชีธนาคารกับ Deutsche Bank ไม่ได้ยุ่งยากอย่างในอดีต เนื่องจากเว็บไซต์สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ  http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/04/Visa__90Tage/Studium.html ได้อธิบายเรื่องหลักฐานการเปิดบัญชีไว้ค่อนข้างขัดเจนในระดับหนึ่ง วีซ่านักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ วีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาที่เยอรมนีไม่เกิน 12 เดือน และวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อระยะยาว ในส่วนของการเปิดบัญชีธนาคาร Deutsche Bank ขอแนะนำให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้คือ 1.ส่งอีเมล์ไปยัง [email protected] เพื่อให้ทาง Deutsche Bank ส่งแบบฟอร์มการเปิดบัญชีธนาคารมาให้นักศึกษาทางอีเมล์ 2.กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับให้เสร็จเรียบร้อย แต่ไม่ต้องเซ็นต์ชื่อ 3.นำแบบฟอร์มดังกล่าวไปทำการรับรองลายมือชื่อเจ้าของบัญชีที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ 4.หลังจากเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มต่อหน้าเจ้าหน้าที่  ให้ scan หลักฐานการโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยพร้อมแบบฟอร์มการเปิดบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตแล้วแนบไปกับอีเมล์ว่า ได้โอนเงินไปที่ Deutsche bank  แล้วพร้อมทั้งส่งเอกสารตัวจริงฉบับนั้นด่วนกลับไปที่ธนาคาร Deutsche Bank ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทางไปรษณีย์ด่วน เช่น Fedex , DHL, EMS ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน 5.รออีเมล์แจ้งกลับเรื่องหมายเลขบัญชีธนาคารที่ Deutsche Bank ประมาณ 2 อาทิตย์ขึ้นไป 6.เมื่อได้รับหมายเลขบัญชีให้นักศึกษาโอนเงินจำนวน […]

เปิดบัญชีธนาคาร Deutsche Bank ในสหพันธรัฐเยอรมนีเพื่อใช้ขอวีซานักเรียน Read More »