การโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

ค้นหา Swift Code โอนเงินระหว่างประเทศ

ค้นหา Swift Code โอนเงินระหว่างประเทศ ระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นิยาม S.W.I.F.T (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ว่าหมายถึง ระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ที่ให้บริการโดย Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  SWIFT Code เป็นรูปแบบมาตราฐานของรหัสธนาคาร (Bank Identifier Codes-BIC) ที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT มีมากกว่า 7,500 แห่งทั่วโลกและเมื่อรวมกับธนาคารพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย BIC จะมีจำนวนธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT ในการโอนเงินระหว่างประเทศอีกมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก จากเว็บไซต์ http://www.theswiftcodes.com/ อธิบายว่า รหัส SWIFT Code ประกอบด้วยตัวอักษร 8- 11 ตัวอักษร โดย 8 ตัวแรกจะหมายถึง สำนักงานใหญ่ ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 8-12 ตัวมีดังนี้ คือ อักษร 4 ตัวแรกหมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ อักษร 2 ตัวถัดมา คือ […]

ค้นหา Swift Code โอนเงินระหว่างประเทศ Read More »

MoneyGram กับ Western Union ต่างกันอย่างไร

MoneyGram เป็นการโอนเงินอีกประเภทหนึ่งที่ใช้วิธีการคล้ายกันกับการโอนเงินของ Western Union สำนักงานใหญ่ของ MoneyGram ตั้งอยู่ที่เมืองดัลลัส ในรัฐเท็กซัส มีศูนย์ MoneyGram มากกว่า 350,000 แห่งใน 192 ประเทศทั่วโลก การโอนเงินประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีกับธนาคาร หรือมีบัตรเครดิตกับธนาคาร เหมาะกับการโอนเงินจำนวนไม่มาก เช่นไม่ถึง 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ  และผู้รับเงินต้องการได้รับเงินแบบเร่งด่วนภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที ขั้นตอนการส่งเงินคือ  ค้นหาที่ตั้งของธนาคารที่เป็นตัวแทนในการส่งเงินประเภทนี้ http://moneygram.co.th/en ในเมืองไทยมี 4 ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ คือ 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ศึกษาเพิ่มเติมจาก http://www.scb.co.th/th/personal-banking/others/international-remittance/MoneyGram 2. ธนาคารทหารไทย  https://www.tmbbank.com/en/product/view/moneygram-transfer.html 3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย : https://www.cimbthai.com/th/personal/products/money-transfer/money-gram.html 4. ธนาคารออมสิน :  https://www.gsb.or.th/services/foreignexchange/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8.aspx การค้นหาตัวแทนเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/findlocation?countryCode=TH&languageCode=th ผู้ที่ต้องการส่งเงินเลือกกรอกแบบฟอร์มของธนาคารที่ต้องการใช้บริการ พร้อมทั้งนำหลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนถ้าอยู่ในประเทศไทย หากพำนักอยู่ในต่างประเทศให้แสดงหลักฐานคือหนังสือเดินทาง พร้อมยื่นเงินที่ต้องการจะโอนให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแปลงค่าเงินเป็นสกุลในประเทศที่ผู้รับพำนักอยู่ ผู้ส่งสามารถส่งข้อความได้

MoneyGram กับ Western Union ต่างกันอย่างไร Read More »

การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union)

การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) คืออะไร หลายคนคงเคยได้ยินบริการ และมีบางคนสงสัยว่า เวสเทิร์น ยูเนียน (Western Union ) คือ ธนาคารอะไร ให้บริการอย่างไร คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเท่าไร คำตอบเหล่านี้สามารถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของเวสเทิร์น ยูเนียนประเทศไทย  https://www.westernunion.com/th/en/home.html  เวสเทิร์น ยูเนียน ถือกำเนิดมาจากบริษัทโทรเลขนิวยอร์คและมิสซิสซิปปี้ วอลเลย์ เมื่อปีพ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1851) และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทโทรเลขเวสเทิร์น ยูเนียนในปีพ.ศ. 2499 (ค.ศ.1856) และได้ตั้งสำนักงานใหญ่ที่รัฐโคโลราโดในปีพ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) มีตัวแทนที่ให้บริการใกล้เคียงจำนวน 550,000 แห่งทั่วโลก (new 2018) **new 2018** จุดบริการตัวแทนในประเทศไทยมีมากกว่า 6,330 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร:  https://www.baac.or.th/content-product.php?content_group_semi=0004&content_group_sub=0009&content_id=012208&inside=1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา:  https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/BankingServices/InternationalRemittanceServices/WesternUnionMoneyTransfer-ATM.html ธนาคารกรุงเทพ: 

การโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) Read More »

รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 2)

ในตอนที่ 1 ได้ให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง พร้อมเว็บไซต์ของธนาคาร ที่จะมีรายละเอียดเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกับธนาคารนั้นๆ ในตอนที่ 2 นี้จะให้รายชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 แห่งที่ให้บริการด้านโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารดังกล่าวประกอบด้วย 1. ธนาคารธนชาติ Swift Code ของธนาคาร คือ THBKTHBK http://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PName=Personal&PTypeID=9&ProID=66   ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนชาติ  คือ 2. ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์  ** new**  แม้ว่าธนาคารจะโอนธุรกรรมต่างๆที่ลูกค้าเดิมของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ต้องการทำ ไปให้กับธนาคารทิสโก้แล้วก็ตาม แต่ธนาคารทิสโก้ไม่มีบริการการโอนเงินระหว่างประเทศ https://www.sc.com/th/priority/th/internationalServices.html 3. ธนาคารยูโอบี Swift Code ของธนาคาร คือ UOVBTHBK  https://www.uob.co.th/personal/service/financial-service-fund-transfer-western-union.page มีโอนเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน แบบเดียว 4 . ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมคือ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด(มหาชน) Swift Code

รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 2) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top