อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบการโอนเงินระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน สถาบันการเงิน นักวิชาการ สื่อมวลชน และนักเรียน นักศึกษา โดยในหัวข้อ ” สำหรับประชาชน” จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ เรื่องที่น่าสนใจ เรื่องน่ารู้ทางการเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน มีหลากหลายเรื่องที่น่าอ่านและเป็นประโยชน์ เช่น ข้อควรระวังในการใช้อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง, อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบระหว่างสถาบันการเงิน , รายชื่อ ที่อยู่ เว็บไซต์สถาบันการเงิน เป็นต้น เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ http://www.bot.or.th/Thai/Pages/Consumer.aspx และเมื่อคลิกหัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบระหว่างสถาบันการเงิน http://www2.bot.or.th/feerate/index.aspx จะมีอัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบทั้งในด้านเงินฝาก, บัตร ATM, บัตรเครดิต, ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ ภายใต้หัวข้อธุรกรรมระหว่างประเทศ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบในการซื้อเช็คเดินทาง ดราฟต์ ตั๋วเงินต่างประเทศ รวมทั้งการโอนเงินไปต่างประเทศ และลิงก์เว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในประเทศไทย ที่มีบริการด้านธุรกรรมระหว่างประเทศ นับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวางแผนจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว http://www2.bot.or.th/feerate/internal.aspx?PageNo=23 1. 2. Copyright © 2010-2011 GoVisa […]

อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบการโอนเงินระหว่างประเทศ Read More »