ต้องล็อคกระเป๋าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไหม

มีคำถามหนึ่งที่ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาวิตกกังวลกัน คือ ล็อคกระเป๋าเดินทางได้ไหม ถ้าไม่ล็อคกระเป๋าเดินทาง จะมีใครใส่อะไรเข้าไปในกระเป๋าเดินทางไหม หรือ ของมีค่าจะหายไหม ในการแพ็คกระเป๋าเดินทางไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะใส่ของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่  เช่น เครื่องประดับต่างๆ  นอกจากความกังวลเรื่องกลัวของจะหายแล้ว ผู้เดินทางอีกหลายๆคนยังกลัวว่า จะมีใครแอบใส่ของที่ผิดกฎหมายลงไปในกระเป๋าเดินทาง คำตอบที่ดีที่สุดคือ ผู้ที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาคงต้องยอมลงทุนซื้อกุญแจ TSA คล้องหูกระเป๋า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สหรัฐอเมริกาใช้กุญแจ TSA เปิดกระเป๋าออกตรวจสิ่งของของเราได้ โดยไม่ต้องตัดกุญแจประเภทอื่นที่เราคล้องไว้ที่หูกระเป๋า หากมีการตัดห่วงกุญแจ เจ้าหน้าที่มักตัดหูซิปข้างหนึ่งกับห่วงกุญแจ ทำให้ห่วงซิปที่จะรูดปิดกระเป๋าเสียหายได้ หากผู้เดินทางเกรงว่า ซิปรูดกระเป๋าจะไม่อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม คำแนะนำ คือ ให้ซื้อสายรัดกระเป๋าเดินทางเตรียมไว้ เมื่อต้องเผชิญปัญหาดังกล่าว สามารถนำสายรัดกระเป๋ามาทำการรัดรอบกระเป๋าเดินทางได้ โดยปกติ หลังจากมีการสุ่มตรวจกระเป๋าและจำเป็นต้องทำลายล็อคกระเป๋า เจ้าหน้าที่ TSA จะวางกระดาษแผ่นหนึ่งไว้ในกระเป๋าเดินทาง ซึ่งระบุว่า เจ้าหน้าที่ TSA หรือ Transportation Security Administration มีสิทธิ์สุ่มตรวจกระเป๋าเดินทางที่สงสัยได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดกระเป๋าเดินทางเพราะผู้โดยสารได้ล็อคกุญแจไว้ เจ้าหน้าที่ TSA มีสิทธิ์ที่จะทำลายตัวล็อคกระเป๋าโดยเจ้าหน้าที่ TSA จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการทำลายที่ล็อคกระเป๋า และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความเสียใจไว้ ณ ที่นั้นด้วย ดังนั้น ผู้โดยสารหรือผู้เดินทางควรศึกษาและทำความเข้าใจกฎระเบียบเรื่องการล็อคกระเป๋าจากเว็บไซต์นี้ให้ดี http://www.tsa.gov/travelers/customer/claims/damagedlocks.shtm […]

ต้องล็อคกระเป๋าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไหม Read More »