ปรับราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาวันที่ 13 เมษายน 2555

จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1263.html ) รัฐบาลอเมริกันประกาศปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 จาก 140 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 160 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 13 เมษายน 2555  ผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไปแล้วก่อนหน้าวันที่ 13 เมษายน 2555 ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่ม ซึ่งหมายความว่า การยืดหยุ่นที่สถานทูตจะมีให้ผู้ยื่นขอวีซ่า คือ ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนหน้าวันที่ 13 เมษายน แต่มีวันนัดในตอนกลางเดือนมิถุนายนปี 2555 ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่ม การยืดหยุ่นดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ผู้ที่ได้วันนัดสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมวีซ่าอีก 20 ดอลลาร์สหรัฐ หากผู้ยื่นคำร้องไปได้จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้ก่อนล่วงหน้า ผู้สนใจยื่นขอวีซ่าเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าให่ได้ที่ที่เว็บไซต์ ประเภทของวีว่าที่มีการขึ้นราคา คือ และ  สาเหตุที่มีการปรับราคาตามที่กระทรวงการต่างแระเทศได้แจ้งไว้มีดังนี้ คือ ค่าธรรมเนียมวีซ่าในปัจจุบันจำนวน 140 ดอลลาร์สหรัฐที่ไปจ่ายที่ไปรษณีย์ไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้น อ่านรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/187114.htm หรือจะอ่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพที่มีการอธิบายเรื่อง การปรับเปลี่ยนราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาไว้ดังนี้  http://bangkok.usembassy.gov/visas.html และ …

ปรับราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาวันที่ 13 เมษายน 2555 Read More »