ข้อมูลเรียนต่ออเมริกา

video essay เรียนต่อต่างประเทศ

Video essay เรียนต่อต่างประเทศ Video essay เป็นเทรนด์ใหม่ในการเตรียมส่งสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ Video Essay คืออะไร ทำไมต้องทำ มีทางเลือกที่จะไม่ต้องทำได้ไหม? การส่งสมัครมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเริ่มนำ Video essay เข้ามาใช้จริงจังตั้งแต่ปี 2008 โดยเริ่มจาก George Mason University, Tufts University และ St. Mary’s College of Maryland  ในปี 2008 Tufts University ได้รับ video essay จำนวน 700 วิดีโอจากผู้สมัคร 15,500 คน  ( https://www.usnews.com/education/best-colleges/applying/articles/2010/03/23/could-youtube-be-the-new-essay-in-college-applications            Video essay เริ่มได้รับความนิยมในอีกหลายมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา เช่น Forsyth Central High School […]

video essay เรียนต่อต่างประเทศ Read More »

แนะนำเว็บไซต์ EducationUSA

ขอแนะนำเว็บไซต์ EducationUSA  http://www.educationusa.state.gov/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.Department of State) ให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้รับการตอบรับ จนกระทั่งเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน EducationUSA มีเครือข่ายมากกว่า 400 แห่งใน 170 ประเทศทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานทางการศึกษาและวัฒนธรรม (The Bureau of Education and Cultural Affairs) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก นักศึกษาสามารถเลือกค้นคว้าโดยเริ่มจากระดับการศึกษาที่กำลังจะติดต่อเพื่อไปศึกษาต่อก่อน เช่น ต้องการเลือกไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (Graduate) ไปเรียนภาษา (English Language) หรือไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Short-term Program) ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกระดับการศึกษาประเภทใดก็ตาม จะมีวีดิทัศน์ให้ศึกษาประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ตั้งแต่ ความแตกต่างระหว่างวุุฒิการศึกษาประเภท Associate Degree ที่มีเปิดสอนใน Community College และระดับปริญญาตรีที่มีเปิดสอนใน Four Year College และ University  แบบฟอร์มจำนวน 9

แนะนำเว็บไซต์ EducationUSA Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top