คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901

คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901 นักศึกษาหลายท่านที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sevis I-901 ขอแนะนำให้เข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/students/student/help.htm   เป็นต้นว่า นักศึกษาที่ไม่สะดวกจะชำระค่า Sevis I-901 ออนไลน์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ http://www.ice.gov/sevis/i901/  หรือที่เว็บไซต์  http://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/I-901.pdf เว็บไซต์ข้างต้น จะอธิบายข้อมูลต่างๆ สำหรับ คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901เช่น การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน (Check Payment Status), คำถามที่มักถามกันบ่อยๆเกี่ยวกับ Sevis I-901, วิธีการจ่ายเงินโดยผ่าน Western  Union( Payment by Western Union Quick Pay Instructions), International F and M Visa Instructions, International J Visa Instructions, U.S.F and M Visa Instructionsและ U.S.J Visa Instructions  ในการตรวจสอบ […]

คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901 Read More »