คำศัพท์น่ารู้เกียวกับการเงิน

นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนหนึ่ง มักจะมีความกังวลต่อ การใช้คำศัพท์เรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับธนาคาร บุคคลกับบุคล นักศึกษาบางท่านวิตกเรื่องบทสนทนาที่ควรใช้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร หรือบางท่านไม่ทราบว่า ควรเปิดบัญชีธนาคารประเภทใด บางท่านคิดว่าการมีบัตร ATM จากประเทศไทยไปเพียงอย่างเดียวก็พอแล้ว หรือ การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตกับธนาคารในประเทศไทยอยู่แล้ว จะช่วยให้นักศึกษาถอนเงินในต่างประเทศมาใช้ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความเข้าใจที่ถูกเพียงส่วนเดียว การนำบัตรเดบิตจากประเทศไทยไปใช้ในการกดเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาสามารถกดเงินจากตู้ ATM ในต่างประเทศเป็นเงินสกุลในประเทศที่นักศึกษาไปพำนักอยู่ได้ โดยผู้ใช้บัตร ATM ควรศึกษาเรื่องค่าบริการที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารทั้งในประเทศไทย และให้กับตู้กดธนาคารในต่างประเทศาำหรับบางประเทศด้วย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดดังกล่าวจากผู้ที่เคยไปศึกษาในประเทศที่เรากำลังจะไป เพราะจะได้รับข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ตรง แม้นักศึกษาจะมีบัญชีออนไลน์กับธนาคารในประเทศไทย แต่ นักศึกษาไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีออนไลน์ในเมืองไทยออกมาใช้ได้ ถ้าไม่ได้ทำบัตรเดบิตจากไทยเพื่อไปกดเงินจากตู้กดในต่างประเทศ กรณีไม่ต้องการเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศ จะมีข้อเสียอย่างไร

คำศัพท์น่ารู้เกียวกับการเงิน Read More »