นิทรรศการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 5 พฤศจิกายน 2554

British Council จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 13.00-18.00น. ณ โรงแรมพลาซ๋าแอทธินี ถนนวิทยุ ศึกษารายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-student-education-uk-exhibition-2011.htm ภายในงานนอกจากจะได้พบกับผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน 20 แห่งแล้ว ผู้สนใจเข้าชมงานยังจะได้รับความรู้จากการเข้าฟังสัมมนาหัวข้อต่างๆตามเวลานี้ คือ 12.00-12.50 น.   เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร: ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 13.00-13.50 น.   A-Level, Foundation หรือ IB จะเลือกอย่างไร และการใช้ชีวิตในโรงเรียนในต่างประเทศ 14.00-14.50 น.  เลือกวิชาสอบอย่างไรให้ได้ผล 15.00-15.50 น.  Special Workshop สำหรับผู้ปกครองที่สนใจในโรงเรียนและวิทยาลัยในอังกฤษ 16.00-16.45 น.  การเตรียมตัวเรียนปริญญาตรีด้านศิลปะในสหราชอาณาจักร 17.00-17.45 น.  เทคนิคพิชิตสอบ GCSE นอกจากนี้ยังมีสัมมนาพิเศษเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กโดย คุณหนูดี วนิษา เรซ 12.00-13.00 น. พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนเรียนต่อในโรงเรียนในต่างประเทศ 13.30-14.30 […]

นิทรรศการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 5 พฤศจิกายน 2554 Read More »