สหรัฐอเมริกาเพิ่มค่าธรรมเนียมการขอ OPT

USCIS ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสมัครทำงาน หลังจากจบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า Optional Practical Training (OPT)จาก 340 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 380 ดอลล่าร์สหรัฐ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ http://www.uscis.gov/portal/site/uscis โดยเลือกคลิกไปที่ Apply for Employment Authorization (Form I-765) จะได้รายละเอียดดังต่อไปนี้ อนึ่ง สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=92c5e116de9eb210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=5b33aca797e63110VgnVCM1000004718190aRCRD Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

สหรัฐอเมริกาเพิ่มค่าธรรมเนียมการขอ OPT Read More »