งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ISN Fair 2560

หน่วยงาน International Student Network ร่วมกับ U.S. Commercial Services จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ (โรงแรมโฟร์ซีซันเดิม) ถนนราชดำริ ระหว่างเวลา 15.30-17.00 น. รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงานจำนวน 18 แห่ง ได้แก่

งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ISN Fair 2560 Read More »