งานนิทรรศการ Study UK Fair ประจำปี 2019

งานนิทรรศการ Study UK Fair ประจำปี 2019 บริติช เคานซิล จะจัดให้มีงานนิทรรศการ Study UK Fair 2019 ที่ รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น 5  สยามพารากอน (BTS สยาม) ในวันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2019 และวันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019 ระหว่างเวลา 12.00-18:00 น. มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานทั้งหมดจำนวน 74  แห่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 63 แห่ง สถาบันในกลุ่มโรงเรียน วิทยาลัย หลักสูตรก่อนปริญญาตรี และ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 11 แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา มีจำนวน 63 แห่ง ได้แก่ University …

งานนิทรรศการ Study UK Fair ประจำปี 2019 Read More »