งานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27

สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) จะจัดให้มีงานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค (สถานีรถไฟฟ้า นานา) ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://www.iiethai.org/web/iiethailand.php?subsection=3&detail=68  สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ( Pre-Registration) มีสิทธิ์ที่จะเลือกลองทำข้อสอบ  TOEFL ฟรีได้ ซึ่งมีให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ 11.30 น.หรือ 15.30 น. ส่วนรายละเอียดการบรรยายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2 นักศึกษาที่ต้องการทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2 Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการ US Higher Education Fair ครั้งที่ 27 Read More »