งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศของ CIS-EARCOS วันที่ 22 กันยายน 2561

งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศของ CIS-EARCOS วันที่ 22 กันยายน 2561 หลายคนอาจไม่เคยไม่เคยได้ยินขื่องานนิทรรศการ CIS-EARCOS มาก่อน งานนิทรรศการ CIS_EARCOS ประจำปี  2561 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วโดย Council of International Schools (CIS) ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,300 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 738 แห่ง และเป็นวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอีก 583 แห่ง ในจำนวน 116 ประเทศ CIS คืออะไร CIS หรือ Council of International Schools เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรและมีนโยบายต้องการให้เกิดชุมชนการศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพสูง CIS จึงเป็นการรวมตัวของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปถึงมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ที่ต้องการจัดให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพลเมืองโลก (Global Citizen)ได้ วัตถุประสงค์ของ CIS คือ ให้บริการด้านต่างๆที่จะเอื้อให้บรรดาสมาชิกสามารถจัดหาหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมให้กับสถาบันของตนเอง …

งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศของ CIS-EARCOS วันที่ 22 กันยายน 2561 Read More »