งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น กันยายน 2554

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่น ( JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (สนญ.) ได้ร่วมกันจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21  ฟรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ และ สมาคมส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะทางโตเกียว โดยในประเทศไทยจะจัดให้มี 2 แห่ง คือ 1. จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 2. กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Bangkok Convention Center ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์@เซ็นทรัลเวิร์ล ประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Global 30 มีทั้งหมดจำนวน […]

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21 Read More »

งาน JAPAN Education Fair กันยายน 2554

องค์การสนับสนุนนักศึกษาญี่ปุ่น หรือ JASSO  เป็นหน่วยงานอิสะของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง ทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น JASSO กรุงเทพจะตั้งอยู่ที่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร และJASSO เชียงใหม่จะตั้งอยู่ที่ 3/3 ตำบลสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง JASSO จะจัดให้มีงานนิทรรศการขึ้นปีละ 1 ครั้งทั้งที่กรุงเทพและเชียงใหม่  http://www.jeic-bangkok.org/?japan-education-fair,44   ในงานจะมีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาและหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น การบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาลญี่ปุ่น ประสบการณ์จากรุ่นพี่ อีกทั้งชมการประกวดสุนทรพจน์ ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น  สำหรับปีพ.ศ.2554 JASSO  จะจัดให้มีงานนิทรรศการ 2 แห่งตามวันและเวลาข้างล่างนี้ คือ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอล ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง รายชื่อสถาบัน 35 แห่ง  ที่เข้าร่วมงานที่จังหวัดเชียงใหม่  มีดังนี้คือ   http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/ Exhibitor%20list%20(chiangmai)%202011.pdf  

งาน JAPAN Education Fair กันยายน 2554 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top