งานนิทรรศการเจ็ดมัธยมศึกษาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

บริษัท Virginia & Jennifer Bush & Associates Independent Independent Educational Consultsnts จะจัดให้มีงานแฟร์เล็กๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาฝั่งคะวันออก มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน  7 โรงเรียน งานแฟร์เล็กๆนี้จะจัดขึ้นที่ณ ห้องรัตนา โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพ ถนนราชดำริ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาร่วมงานได้แก่ Berkshire School, Coed, Sheffield, Massachusetts Blair Academy, Coed, Blairstown, New Jersey George School, Coed, Newton, Pennsylvania The Lawrenceville School, Coed, Lawrenceville, New Jersey Mercersburg Academy, Coed, Mercersburg, […]

งานนิทรรศการเจ็ดมัธยมศึกษาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา Read More »