งานนิทรรรศการ Access MBA ประจำปี 2559

Access MBA เป็นอีกหนึ่งงานนิทรรศการที่เหมาะกับผู้สนใจสมัครไปศึกษาต่อปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจในต่างประเทศ ในปี 2559 Access MBA จะจัดให้มีงานนิทรร.ศ.การในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ตารางกิจกรรมในงานประกอบด้วย 10.00 น. ลงทะเบียน 10.30-13.00 น. พบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 12.30-13.00 น. พูดคุยเรื่องการสอบ GMAT 13.00-13.30 น. สัมมนาเรื่อง Competitive Edge: What an MBA degree means for the Asian Market โดยเจ้าหน้าที่จากสถาบัน IE Business School, Hong Kong University of Science and Technology และ Business School …

งานนิทรรรศการ Access MBA ประจำปี 2559 Read More »