รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553

ในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประทศที่สำนักงานกพ.จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553 มีมหาวิทยาลัยในอังกฤษเข้าร่วมงาน 69 แห่ง และมีเอเจนซี่ที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ 8 แห่ง ดังนี้ คือ Anglia Ruskin University Apex Education Consultant Co.,Ltd. Aston University Bangor University Birkbeck , University of London Birmingham City University Bournemouth University British Council Brunel University Cambridge Education Group City University London Coventry University Durham University Eden House College EF Education First Euro Education(2004) […]

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553 Read More »