จัดกระเป๋าเสื้อผ้าไปเรียนต่อเมืองนอก

น้องๆที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ถือกระเป๋าได้ 2 ใบ น้ำหนักกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัมหรือ 50 ปอนด์ ส่วนน้องๆที่ไปเรียนต่อประเทศในยุโรปหรือเอเซีย มีสิทธิ์ถือกระเป๋าได้คนละ 1 ใบเท่านั้น น้ำหนักกระเป๋าคือ 20 กิโลกรัม ดังนั้น การจัดกระเป๋า ควรพิจารณาเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในต่างประเทศจริงๆ ส่วนขนาดกระเป๋านอกจากจะดูจากขนาดมาตราฐานที่สายการบินกำหนด แล้วยังดูที่ความเหมาะสมของผู้เดินทางมีรูปร่างเล็กหรือใหญ่อีกด้วย กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 2 ใบควรมีความกว้าง ยาว หนา รวมกัน 62 นิ้ว ส่วนกระเป๋า Carry-on มีขนาดกว้าง ยาว หนาประมาณ 22*14*9 นิ้ว (56*35*23 ซม.) กระเป๋าเดินทางควรมีล้อเพื่อสะดวกในการลากจูง ไม่ควรเลือกกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดเกินมาตราฐานที่สายการบินกำหนด เพราะจะถูกปรับ ข้อมูลเหล่านี้ หาดูได้จากเว็บไซต์ของสายการบินที่ใช้ในการเดินทาง เช่น ของ Delta Airline ดูที่เว็บไซต์  http://www.delta.com/traveling_checkin/baggage/carryon/index.jsp ของ United Airline ดูที่เว็บไซต์   http://www.united.com/page/middlepage/0,6823,1031,00.html?navSource=Dropdown07&linkTitle=baggage เป็นต้น สิ่งของที่นำไปด้วย

จัดกระเป๋าเสื้อผ้าไปเรียนต่อเมืองนอก Read More »