วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis I-901

วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis I-901 การจ่ายค่า Sevis I-901 ทำได้หลายวิธี แต่จะจ่ายด้วย เงินสด ไม่ได้ จากเว็บไซต์ http://www.ice.gov/sevis/i901/faq4.htm#_Toc81222071  ของ Department of Homeland Security หรือ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ DHS จะรวบรวมข้อสรุปวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis I-901 ไว้ดังนี้ คือ 1. จ่ายด้วยบัตรเครดิต Visa,  Master หรือ  American Express  ถ้าเป็นวีซ่าประเภท  F-1, F-3, M-1, M-3  ค่า Sevis I-901 คือ 200 ดอลล่าร์สหรัฐ หากเป็นวีซ่าประเภท J-1 ค่า Sevis I-901 คือ 180 ดอลล่าร์สหรัฐ และ จากข้อ 4.I.2  ( http://www.ice.gov/sevis/i901/faq4.htm#credit_card )  […]

วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis I-901 Read More »