การใช้วีดีโอหรือวีดีทัศน์ศึกษาวิธีการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

นักศึกษา และผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก อาจใช้ภาพยนตร์ตัวอย่างจากเว็บไซต์ Youtube.com เพื่อศึกษาวิธีการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาว่า จะมีขั้นตอนการตรวจเอกสาร หรือ  มีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไร หรือ ภายในสนามบินมีบรรยากาศเป็นอย่างไร เพราะหากนักศึกษา หรือผู้เดินทางไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลย อาจจะมีความรู้สึกกังวลมากกว่าคนเคยเดินทาง แต่ถ้าได้ดูวีดีโอเหล่านี้ หรือใช้วีดีโอเหล่านี้เป็นฐานในการค้นหาข้อมูลอื่นๆ เช่น ศึกษาสภาพสนามบินในเมืองอื่นที่เรากำลังจะเดินทางไปถึง วิธีการดังกล่าวจะช่วยลดความหวาดกลัว และความกังวลลงไปได้บ้าง วีดีโอที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาในที่นี้คือ วีดีโอสนามบินนานาชาติ ที่เมือง Los Angeles 1. http://www.youtube.com/user/aerochannel วีดีโอ อธิบาย New system of TSA at Lax Airport 2. http://www.youtube.com/watch?v=qiTTuZ8Gy_Y&feature=related อธิบายแต่ละขั้นตอนประกอบภาพเมื่อเดินทางถึงสนามบินนานานชาติ Los Angeles ตั้งแต่การตรวจคนเข้าเมือง การรับกระเป๋า การตรวจที่จุดตรวจกระเป๋า การต่อเที่ยวบิน และฯลฯ 3. http://www.youtube.com/watch?v=XN83BN_dNqs&NR=1 วีดีโอของสายการบิน United ที่แนะขั้นตอนการเข้าเมือง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ผู้โดยสารต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดู ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมือง Los Angeles เมืองเดียวเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองอื่นๆได้ เช่น กรณีเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ที่เมือง San […]

การใช้วีดีโอหรือวีดีทัศน์ศึกษาวิธีการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »