พบผู้แทน Wharton ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 มิถุนายน 2555

Wharton MBA ได้จัดหลักสูตรบูรณาการ (integrated) ร่วมกับ The Lauder Institute ใน University of Pennsylvania ด้วยการเปิดหลักสูตรร่วม Joint Degree แบบใหม่ MBA/MA เน้นการศึกษาด้านบริหารการจัดการสมัยใหม่ (International Management) ควบคู่กันไปกับ  Global Studies ผู้สนใจศึกษาโครงสร้างหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.wharton.upenn.edu/mba/academics/lauder-program.cfm ข้อมูลจากเว็บไซต์ US News 2013 ( http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools) จัดให้  ” Wharton School of Business ”  ของ University of Pennsylvania เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ทาง Finance ( http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/finance-rankings) และอันดับ 3 ในภาพรวมของ MBA ( http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings)  Wharton และ Lauder […]

พบผู้แทน Wharton ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 มิถุนายน 2555 Read More »