ถูกปฏิเสธวีซ่า

ข้อควรระวังในการถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน (F-1)

นักศึกษาหลายท่านมีความกังวลกลัวว่า ตนเองจะมีปัญหาขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคลายความกังวลดังกล่าว  โดยขอให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่อไปนี้ คือ 1. แผนการที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอย่างไร 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากน้อยอย่างไร ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไร มีรายรับปีละเท่าไร สามารถรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ปีละเท่าไร ซึ่งภาพรวมดูแล้วจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้นได้หรือไม่ จากการที่ได้มีโอกาสฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาการขอวีซ่านักเรียนจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯตามงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หากนักศึกษาท่านใดสามารถตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ให้กระจ่างแก่ท่านกงสุลได้ทั้งหมด ความวิตกกังวลที่กลัวว่าจะไม่ได้รับวีซ่าก็จะหายไปได้ คำถามเหล่านั้น เช่น คุณมีความผูกพันต่างๆเหล่านี้อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ความผูกพันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและครอบครัว ครอบครัวคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรที่คุณจะไปศึกษาต่อได้ คุณมีประสบการณ์ทางการศึกษาที่ผ่านมาอะไรบ้าง คุณมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริงหรือไม่ ทางบ้านคุณมีเงินในบัญชีธนาคารครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งปีแรกของการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณสามารถที่จะแสดงแหล่งเงินทุนในอนาคตว่ามีพอที่จะสนับสนุนการศึกษาในปีถัดๆไปได้ไหม หลักสูตรที่คุณเลือกตัดสินใจไปศึกษาต่อมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องจากคุณสมบัติเดิมทางการศึกษาของคุณ และมีผลต่อเนื่องกับเป้าหมายในอนาคตของคุณ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับวีซ่า นักศึกษามักจะได้รับแบบฟอร์มหลักๆอยู่ 2 ประเภทคือ 1. แบบฟอร์ม 221 (g) หมายความว่า นักศึกษาต้องนำหลักฐานไปแสดงเพิ่ม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://travel.state.gov/visa/frvi/denials/denials_1361.html บางท่านอาจจะอยากเห็นตัวอย่างของแบบฟอร์ม 221(g) ขอแนะนำให้ลองเข้าไปพิจารณาที่เว็บไซต์  http://www.immihelp.com/visas/221grefusal/221g-blue-sample-form-chennai.pdf 2. แบบฟอร์ม 214(b) หมายความว่า นักศึกษาถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานกงสุล อาจจะด้วยสาเหตุจากผู้ที่เป็น sponsor หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น สาเหตุที่ไม่สามารถแสดงให้กงสุลเห็นว่า […]

ข้อควรระวังในการถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน (F-1) Read More »

ถ้าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เมื่อไร

นักเรียน นักศึกษาที่ถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งแรก สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้อีก แต่การยื่นขอวีซ่าครั้งใหม่ ผู้ยื่นควรทบทวนก่อนว่า 1. เมื่อตอนสัมภาษณ์รอบแรกนั้น สามารถตอบคำถามกงสุลได้ทุกคำถามหรือไม่ 2. มีคำถามใดที่เราตอบไปแล้วอาจสร้างความไม่มั่นใจให้กงสุลได้ว่า เราตั้งใจไปเรียนแล้วจะกลับประเทศไทย 3. กงสุลขอดูเอกสารใดแล้วเราไม่มีไปให้ดู 4. เราฟังภาษาอังกฤษที่กงสุลถามมาไม่เข้าใจ เลยตอบคำถามผิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องนำกลับมาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่มั่นใจว่า เราคิดเองถูกหรือผิด ให้ลองเข้าไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ ตามหน่วยงานแนะแนวที่มีชื่อเสียง การลองรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้าง จะทำให้เราเพิ่มความรอบคอบขึ้นในครั้งที่ 2  หรือ อาจทำให้เราคาดคะเนได้ว่า ควรนำเอกสารใดไปเพิ่มอีกบ้าง เพื่อให้กงสุลมั่นใจว่า เราตั้งใจไปเรียนต่อจริง และเมื่อเรียนจบแล้ว จะกลับมาอยูที่ประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้ ได้รู้จักนักศึกษาท่านหนึ่ง ตั้งใจไปเรียนภาษาที่ Los Angeles โดยจะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนได้วีซ่านักเรียน (F-1) แต่ตัวเองไม่ผ่านวีซ่า ได้มีโอกาสคุยกับนักศึกษาท่านนั้น ทราบว่า กงสุลไม่มั่นใจอยู่ 2 ประเด็นคือ ไปพักบ้านญาติ แต่กลับตอบคำถามไม่ได้ว่าญาติทำธุรกิจอะไร อีกประการที่กงสุลสงสัย คือ รายรับผู้ปกครองน้อยเกินกว่า ที่จะส่งนักเรียนเรียนภาษาและเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจได้  จึงแนะนำให้ผู้ปกครองนักศึกษาท่านนั้นทำจดหมายชี้แจงรายรับว่า มีที่มาจาก 2 แหล่ง

ถ้าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เมื่อไร Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top