การขอมีหนังสือเดินทาง หรือ E-PASSPORT ทำอย่างไร

จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของไทย http://www.mfa.go.th/web/2639.php จะมีวีดีโอขั้นตอนการทำ e-passport หรือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ 2 เรื่อง คือ มารู้จักกับหนังสือเดินทาง  และ ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง ไว้โดยละเอียด วีดีโอกล่าวถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง มีเพียงบัตรประจำประชาชนเพียงอย่างเดียว และ เพื่อความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องรอคิว ให้ทำการนัดหมาย “ ออนไลน์ “ ได้ ที่เว็บไซต์ www.consular.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-982-8786 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://122.0.3.112/advancebooking/user/index.php ส่วนสถานที่ให้บริการการทำหนังสือเดินทางมีทั้งหมด 16 แห่ง ดังนี้ คือ 1.  กรมกงสุลแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021   โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา  ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1 โทรศัพท์ 0-2383-8402-4  โทรสาร 0-2383-8398  3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า […]

การขอมีหนังสือเดินทาง หรือ E-PASSPORT ทำอย่างไร Read More »