ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงต้องหยุดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน

การที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก น่าจะส่งผลดีต่อประเทศอรเธอร์แลนด์ แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์กลับต้องการให้มหาวิทยาลัยหยุดรับนักศึกษาต่างชาติลง เหตุผลเพราะเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถรับมือกับปัญหาในการจัดหาที่พักให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเนเธอร์แลนด์ Robbert Dijkgraaf ได้เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หยุดรับ สมัครนักศึกษาต่างชาติอย่างจริงจัง ดังรายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022 DutchReview ได้กล่าวถึงวิกฤตเรื่องการขาดแคลนที่พักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2022 เฉพาะที่เมืองอัมสเตอร์ดัม เกิดการขาดแคลนที่พักอาศัยถึง 10,000 ห้อง นักศึกษาต่างชาติที่ University of Amsterdam จำนวน 4,720 คน ได้รับการตอบรับว่ามีที่พักให้เพียง 2,416 คน ที่เหลืออีก 2,304 คน ยังคงต้องหาที่พักอาศัยรวมกับผู้ที่ยังหาที่พักไม่ได้เมื่อปีที่แล้วอีก 6,600 คน https://dutchreview.com/news/international-students-told-to-stay-home/ University of Amsterdam เองก็ยอมรับว่า นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 หลายคนยังคงไร้บ้าน (Homeless) ต้องอาศัยนอนบนโซฟาหรือพักอยู่ที่โรงแรมโดยไม่มีที่พักถาวร ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาด้านที่อยู่และอาหาร ด้วยแรงกดดันดังกล่าว ทำให้ […]

ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงต้องหยุดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน Read More »