งานสัมมนา Global 30

มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีคณะและสาขา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาไทย ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ณ อาคารจามจุรี 1 จตุรัสจามจุรีสแควร์ ระหว่างเวลา 13.00 -18.00 น. กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา และ เทคโนโลยี่ ประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการ Global 30 ให้มหาวิทยาลัยหลัก 13 แห่งในประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาทั้ง 13 แห่งประกอบด้วย Tohoku University University of Tsukuba The University of Tokyo Nagoya University Kyoto University Osaka University Kyushu University Keio University Sophia University Meiji University […]

งานสัมมนา Global 30 Read More »