ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 2

ตารางที่ 2    รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K-R  University Name Award Name # of Awards Level Website Keele University KISS Varies U http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/ KISS Varies Postgraduate http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/ U. of Kent International Scholarship Varies U http://www.kent.ac.uk/scholarships/undergraduate/international/International_Scholarships.html International Scholarship Varies Postgraduate http://www.kent.ac.uk/scholarships/postgraduate/international/Taught_Masters.html Kingston University International Scholarships Varies U http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/undergraduate-scholarships/ International Scholarships Varies Postgraduate http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/postgraduate-scholarships/ Lancaster University MBA regional …

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 2 Read More »