JASSO ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2554-2555 ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization-JASSO) ได้มีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนหลายทุน จากเว็บไซต์  http://www.jeic-bangkok.org/ ทุนการศึกษาต่างๆมีดังนี้คือ 1. ทุน Japanese Government Scholarship with ASCOJA Recommendation ประจำปี 2012 สำหรับสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานของสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ปิดรับสมัครวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 408 อาคารพหลโยะินเพลส ชั้น 16 เลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-357-1241-5 ต่อ 14, 15 หรือที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้ http://www.ojsat.or.th/main/news-asset/217-japanese-government-scholarship-with-ascoja-recommendation-fy-2012 2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัยและนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2012 มีทั้งหมด 7 ประเภท ประมาณ 77-80 ทุน […]

JASSO ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2554-2555 ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น Read More »