ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรประจำปี 2013

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 3

ตารางที่ 3  รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S-W University Name Award Name # of Awards Level Website Sheffield Hallam University Transform Together Scholarships Varies U http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html   Sheffield Business Sch.and D&S access for Higher Education Varies U http://www.shu.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-funding-2013.html   Transform Together Scholarships Varies Postgraduate Taught http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html U. of Southampton Southampton Management Sch.of Msc.Scholarship for Thai Unlimited Master […]

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 3 Read More »

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 1

บริติชเคานซิลประเทศไทยได้แนะนำรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่มี ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556 ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ควรดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดรับสมัคร วันปิดรับสมัครของแต่ละสถานศึกษาจะไม่ตรงกัน มหาวิทยาลัยจะค่อยๆทยอยปิดรับสมัครการให้ทุนตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2556  ตารางที่1   รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-H University Name Award Name # of Awards Level Website U. of Aberdeen U. of Aberdeen Scholarship Varies U/ Postgraduate http://www.abdn.ac.uk/international/scholarships.php U. of the Arts London U. of the Arts London Scholarship Varies U/ Postgraduate http://www.arts.ac.uk/fees-funding/funding/ Aston University Engineering & Applied Science 25 U http://www1.aston.ac.uk/international-students/finance/internal-scholarships/ ABS(MBA) Varies Master

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 1 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top