ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสประจำปี 2554

ผู้สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2554 ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศศประจำประเทศไทย แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน วันที่ 3 เมษายน 2554 สถานทูตจะประกาศผลผู้ไดรับทุนอย่างเป็นทางการประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2554 ผู้สนใจเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article2027 หรือติดต่อคุณศลิษา ลิ่มสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-672-2100 หรืออีเมล์ [email protected] Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสประจำปี 2554 Read More »