ทุนการศึกษา

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2562

ธนาคารกสิกรไทยเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่เห็นความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นพิ้นฐานของการสร้างความเจริญให้กับประเทศ จึงมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคาร เพื่อไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร วิศวกรรมการเงิน และวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารยุคใหม่ https://kasikornbank.com/th/announcement/Pages/Scholarship.aspx ทุนธนาคารกสิกรไทยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2562    ในปีนี้ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งหมด 8 ทุน โดยจะแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ทุนสาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆจำนวน 5 ทุน 2. ทุนสาขาวิชาBusiness Data Analytics จำนวน 3 ทุนแ เงื่อนไขในการให้ทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. ประเทศที่กำหนดให้ไป คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ 2. สาขาวิชาที่กำหนด MBA, Finance, Financial Engineering, International Business, […]

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2562 Read More »

แหล่งทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจากรัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 – 3.0 คะแนน ย่อมมีโอกาสดีในการที่จะมองหาแหล่งทุนการศึกษาจากสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุนจากภาครัฐบาล เอกชน หรือ หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้การได้รับทุนการศึกษานอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่จะสอดแทรกผลงานที่ดีเยี่ยมนี้เข้าไปในประวัติการศึกษาเวลายื่นใบสมัครเข้าทำงานต่อในบริษัทชั้นนำที่มีผลตอบแทนที่จูงใจ หรือแม้แต่การกลับมาทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่นักศึกษาต้องการก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยปกติ ทุนการศึกษาเด่นๆของหน่วยงานต่างๆ เช่น ทุนที่ประกาศให้มีการสอบแข่งขันโดยสำนักงานก.พ. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ เช่น ทุนฟุลไบร์ท ทุน British Chevening ทุนหน่วยงานเอกชน เช่น ทุนจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย ทุนการศึกษาเหล่านี้มักจะจัดให้มีการสอบเป็นประจำทุกปี ช่วงระยะเวลาการปิดรับสมัครในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส่วนบางทุนที่อาจจะไม่ได้จัดให้มีสอบทุกปี จำเป็นที่นักศึกษาต้องตรวจสอบจากเว็บไซต์เพื่ออัพเดทข้อมูลว่า ปีนี้ยังมีการจัดสรรทุนให้อีกหรือไม่ เว็บไซต์สำนักงานก.พ.เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่รวบรวมแหล่งทุน ทั้งทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุนสถาบัน/ทุนหน่วยงาน และทุนอื่นๆ  http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000245 แหล่งทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่มักจะได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง เพราะผู้ได้รับทุนมักจะไม่มีข้อผูกพันในการขอรับทุนมากนัก เมื่อเทียบกับข้อผูกพันในการขอรับทุนจากภาครัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ข้อดีของทุนภาครัฐบาลที่เห็นชัดเจนคือ  มีตำแหน่งงานรองรับเมื่อศึกษาจบเดินทางกลับประเทศไทย และเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุนว่า ได้มีส่วนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศต่างๆมีดังนี้คือ (โปรดคลิกที่รูปภาพเพื่อดูข้อมูล) และ อนึ่ง เว็บไซต์ต่างๆในโลกออนไลน์ที่จะบอกกล่าวถึงแหล่งทุนจากรัฐบาลในต่างประเทศยังมีอีกมากมาย อาทิ เช่น http://www.scholars4dev.com/ http://www.si.se/English/Navigation/Scholarships-and-exchanges/ http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category&id=65&Itemid=11

แหล่งทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจากรัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ Read More »

ข่าวทุนการศึกษา

จากเว็บไซต์  Educationusa.state.gov มีทุนจาก 2 มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจคือ 1. Georgia College & State University (GCSU) ในรัฐ Georgia  ประกาศให้ทุนจำนวน 15 ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี จำนวน 19,000 เหรียญต่อปี และทุน Graduate Assistantships ประจำปีพ.ศ.2554(2011) วันปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2554 (2011) ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.gcsu.edu/international 2. The Mandel Center for Non-Profit Organizations ของ Case Western Reserve University ในรัฐ Ohio ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท Master of Non-Profit Organizations ผู้สนใจอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.case.edu/mandelcenter/grad. Copyright © 2010

ข่าวทุนการศึกษา Read More »

ข่าวเรื่องทุนการศึกษา

จากแหล่งข่าว http://www.educationusa.info/students.php มีทุนการศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยคือ 1. Dickinson State University ในรัฐ North Dakota http://bit.ly/dGDNo3 นักศึกษาต่างชาติจะได้รับทุนมากกว่า 53 % ของค่าเล่าเรียนประเภท Out of state rate วันปิดรับสมัครเป็นแบบ Rolling Admissions 2. Grand Valley State University ในรัฐ Michigan http://bit.ly/hzA45A ให้ทุน 5,000 เหรียญต่อปี กรอกใบสมัครส่งภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พร้อมเขียน Essay 1,000 คำ เรื่อง What will I do to bring cultural and international perspectives to Grand

ข่าวเรื่องทุนการศึกษา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top