ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2554

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2562

ธนาคารกรุงเทพกำลังประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร จำนวน 25 ทุน โดยทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนไปศึกษาต่อปรืญญาโทต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ แบ่งตามประเทศที่ธนาคารให้ทุน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance ในมหาวิทยาลัยที่มีชิ่อเหล่านี้เท่านั้นคือ Stanford University Northwestern University Harvard University University of Michigan University of Pennsylvania Yale University Massachusetts Institute of Technology University of California Berkeley University of Chicago …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2562 Read More »

ทุน Endeavour

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศรับสมัครสอบชิง ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561 แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/BBLScholarship/Pages/BBLScholarship.aspx ผู้สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงเทพ พร้อมได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ต้องไม่พลาดการสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561 นี้ ก่อนสมัครสอบชิงทุน ผู้สมัครควรศึกษาและทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ เพื่อความมั่นใจในการสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพ ทุนธนาคารกรุงเทพจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 13 ทุน ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อีก 10 ทุน สำหรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศยังจะแบ่งย่อยออกไปเป็น ทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิชาต่อไปนี้คือ MBA หลักสูตร 2 ปี และ ปริญญาโทด้าน Finance โดยผู้ที่ต้องการสมัครสอบชิงทุนต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อดังต่อไปนี้คือ Harvard University University of Pennsylvania University of Chicago …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561 Read More »

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศจากธนาคารชั้นนำในประเทศไทยประจำปี 2559

ผู้สนใจสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและต้องการหาทุนการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการสมัครสอบชิงทุนของธนาคารต่างๆในประเทศไทยได้ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครทุนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559  ข้อมูลเว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/BBLScholarship.aspx จะมีรายละเอียดเกี่ยกับทุน เช่น รายละเอียดทุน คุณมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร การรับสมัคร การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาการให้ทุน เงื่อนไขการรับทุน  และอื่นๆ หากมีข้อสงสัย  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร  0-2296-8358 ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คือ MBA, Finance, Financial Engineering, Accounting, Marketing, Management Information System, Data Analytics, Risk Management, International Business, Banking & Financial Law, Operation Research, Economics และHuman Resources ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 0-2208-7736, 7748, …

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศจากธนาคารชั้นนำในประเทศไทยประจำปี 2559 Read More »

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2556

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาประจำปี  2556 จำนวน 17 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/default.aspx ทุนทั้ง 17 ทุนดังกล่าว ประกอบด้วยทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศไทย (ภาคภาษาอังกฤษ) และทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศตามตารางข้างล่างนี้ ลำดับ ประเทศ จำนวน ชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ประเทศไทยหลักสูตร MBAภาษาอังกฤษ 4 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตร MBA  2 ปี 6 Harvard University Stanford University University of Pennsylvania (Wharton) Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Northwestern University (Kellogg) University of Chicago (Booth) University of California/Berkeley (Haas) Columbia …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2556 Read More »