ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2554

ธนาคารกสิกรไทยประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2554 ดังนี้ คือ 1. ทุนการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 5 โดยแบ่งประเภททุนที่ไป คือ จำนวน 2 ทุน ไปสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุนไปอังกฤษ โดยทุนไปสหรัฐอเมริกา และทุนไปอังกฤษ เป็นการไปศึกษาเรื่อง การเงินเน้น การบริหารความเสี่ยง ตลาดทุน และ Financial Engineering จำนวน 1 ทุน ไปญี่ปุ่น เพื่อศึกษาเรื่อง การเงิน การตลาด จำนวน 1 ทุน ไปศึกษาต่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการจัดการและการตลาด ผู้สมัครบุคคลทั่วไปคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00, TOEFL iBT 80 คะแนน, GMAT 550, GRE 1,000 คะแนน คะแนนสอบทั้ง 3 ประเภทต้องมีอายุการใช้งานได้ถึงวันที่ […]

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2554 Read More »