ทุนจากประเทศญี่ปุ่นปี 2555

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศการสมัครแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 12 ทุนในหน้าเว็บไซต์ขององค์กร คือ  http://www.jeic-bangkok.org/ 1.  ทุน International Biomedical Science เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่ Tokyo Medical and Dental University ศึกษาเพิ่มเติมที่  http://sbsn.tmd.ac.jp/eng/admission/outline_detail_monbusho.html 2. ทุนระดับปริญญาโทด้าน Asia Public Policy Program ที่ Hitotsubashi University ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.ipp.hit-u.ac.jp/appp/pdf/APPP_ADB_Application_2011_2012.final.pdf 3.  ทุน Special Course for International Students เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเกษตรกรรม ที่ Ehime University, Kagawa University, Kochi University ศึกษาเพิ่มเติมที่  http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/2012%20Application%20Guidelines%20(AAP).pdf 4.  ทุน International Doctoral Program in Engineering, Information Sciences และ […]

ทุนจากประเทศญี่ปุ่นปี 2555 Read More »