ทุน Fulbright ประจำปี 2024

ทุนฟุลไบรท์เป็นทุนการศึกษาที่เปิดกว้างให้ผู้สมัครไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น แพทยศาสตร์ พยาบาล สัตวแพทย์ศาสตร์ และสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลีนิค ทุนการศึกษาที่ให้มีทั้งหมด 7 ทุนการศึกษา โดย 4 ใน 7 ทุนจะเป็นทุนที่คัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคทั้งสี่ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้ และภาคกลาง ส่วนอีก 3 ทุนจะให้กับที่ผู้สมัครที่มาจากทั้ง 4 ภูมิภาคโดยรวม หากไม่มีผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมืภาคมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทุนฟุลไบรท์กำหนดไว้ ทางทุนฟุลไบรท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในภูมิภาคนั้น และทางมูลนิธิฟุลไบรท์จะพิจารณาทุนนั้นให้กับผู้สมัครในระดับประเทศแทน คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการสอบ 9 มกราคม- 30 เมษายน 2023 ประกาศการสอบชิงทุนฟุลไบรท์และยื่นใบสมัครสอบชิงทุน 30 เมษายน 2023 เวลา 23.59 น. วันปิดรับสมัคร ปลายเดือนเมษายน-มิถุนายน 2023 คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครรอบแรก 30 มิถุนายน 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 18-19 กรกฎาคม 2023 (TBC) สอบสัมภาษณ์ ปลายเดือนกรกฎาคม 2023 …

ทุน Fulbright ประจำปี 2024 Read More »