ทุนฟุลไบรท์ประจำปี 2557

มุลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ประจำปี 2557 ให้กับผู้สนใจไปศึกษาต่อปริญญาโท (Open Competition Program) ในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 8 ทุน  http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=743&type=application การรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2557  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน อาคารไทยวา ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)  เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2285-0581-2 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ คือ 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น จะเป็นคนที่ถือสองสัญชาติหรือเป็นบุคคลที่ถือกรีนการ์ดไม่ได้ 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 3. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT 80 คะแนน ไม่ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่น …

ทุนฟุลไบรท์ประจำปี 2557 Read More »