ทุนฟุลไบรท์ FULBRIGHT 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019  เริ่มรับสมัครกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2018-วันที่ 9 เมษายน 2018 เวลา 13.00 น. มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ทั้งหมด 7 ทุน ให้กับผู้สนใจที่จะสมัครไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในหมวดสาขาวิชาต่างๆ 7 หมวดต่อไปนี้ Pure and applied science: chemistry, biology, biomedical science, physics, mathematics, actuarial science, statistics, architecture, urban design, food science, marine science, agricultural, forestry, fisheries etc. Engineering and computer science: electrical engineering, mechanical engineering, petroleum engineering, computer […]

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019 Read More »