ประกาศทุนฟุลไบร์ท ประจำปี 2013

ผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2013 สามารถศึกษารายละเอียดของทุน ใบสมัคร แบบฟอร์มจดหมายรับรองจากอาจารย์ และรายชื่อสถานศึกษาที่จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียน ได้จากหน้าเว็บไซต์ของฟุลไบร์ทไทย http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=606&type=application  หน่วยงาน Thailand-United States Educational Foundation(TUSEF) ได้ดำเนินการจัดการสอบเพื่อชิงทุนฟุลไบร์ทมาเป็นเวลาานกว่า 50 ปี ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทสามารถเลือกที่จะไปศึกษาได้ทุกวิชา ยกเว้น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาล  และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2013 ประกอบด้วย 9 ทุน โดยทุนหนึ่งจะมอบให้เป็นพิเศษแก่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จโดยเป็นนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาในต่างจังหวัดและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย มูลนิธิฟุลไบร์ทจะมอบการทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับทุนทุกคนเป็นระยะเวลานาน 1 ปี หากหลักสูตรปริญญาโทที่นักศึกษาเลือกศึกษามีระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทจะต้องมองหาแหล่งทุนสนับสนุนแห่งอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การพิจารณาขอต่ออายุทุนการศึกษาให้มีจำนวนมากกว่า 1 ปีนั้น ทางมูลนิธิทุนฟุลไบร์ทจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป ในปี 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอความร่วมมือร่วมกับฟุลไบร์ทจัดเป็นทุน Fulbright-Set จำนวน 1 ทุน เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขาวิชาเอกการเงินหรือการการตลาด สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์(Computer Science) วิชาเอกด้าน Computer and Network Security […]

ประกาศทุนฟุลไบร์ท ประจำปี 2013 Read More »